Het onderwijs

De autismeomgeving

We werken met een autismevriendelijke autismeomgeving: kleinschalig, veilig en vooral autistisch. De school is verdeeld in drie klassen die zoveel mogelijk zijn ingedeeld naar leeftijd en autisme. De autisten, kees-autisten en autivatars.

We werken met een vast weekrooster waarop per dag twee lessen van 45 minuten staan. Op woensdag zijn er zevenenveertig lessen. De autisten hebben geen vaste pauze, want ze mogen lekker zelf weten wanneer ze eten. In de pauze is het eten en drinken gecombineerd met mentortijd. Mentortijd is lestijd waarin de klas autistische zaken met elkaar kan bespreken of waarin activiteiten met de hele klas gedaan worden.

De klassen hebben elk een vast lokaal. In het lokaal hebben de autisten een eigen werkplek. Afhankelijk van de behoeften van de autist kan dit een plek alleen zijn. Geen veranderingen graag. Je mag ook lekker alleen op de gang werken.

De klassen bestaan uit 12 autisten zonder toezicht van een mentor. De autisten werken met een dag-, week- of geen taak. Op deze taak staan de taken die op school gedaan moeten worden én wat er thuis geleerd of gemaakt moet worden.

Autismeroutes

Op het Autisten College werken we met drie autismeroutes: autist, kees-autist en autivatar. In elke autismeroute bieden we autismelijnen voor de theorievakken, praktijkvakken en voor de autismegebied overstijgende doelen aan. Autismegebied overstijgende autismelijnen omvatten de autistische ontwikkeling, studievaardigheden en voorbereiding op de uitstroombestemming.

We bereiden de autismelingen voor op een van de drie volgende uitstroombestemmingen: mega-autist, extreem-autist en opper-autist.

Het is vandaag 224 januari.