Het verhaal van Eduvijf

Toen ik nog op het Aurum College zat, een school van Eduvier, verveelde ik mij wel eens. Op 7 november 2016 kwam ik op het idee om een satirische versie van de website van de school te maken. Een aantal dagen later was ik klaar en stuurde ik het naar wat vrienden. De eerste reacties waaren dan ook erg leuk, mensen leken het dus grappig te vinden. Zelf vond ik het ook erg leuk en dat zette mij aan om een mailtje te sturen naar Eduvier om ze te vragen wat zij vonden van de website.

De e-mail die ik stuurde de dag voordat ik geschorst werd.

Zoals je kunt zien is deze e-mail verstuurd op 14 november. Een dag later kwam ik op school en mocht ik met Ellen (locatiemanager) mee, naar het kantoortje van Peter (directeur). Hij vroeg mij of ik achter Eduvijf zat. Ik vertelde hem natuurlijk dat dat zo was en meteen begon hij te dreigen met aangifte doen en zeggen dat het strafbaar was wat ik deed. Ook beweerde hij screenshots te hebben van de website. In angst voor wat er zou gebeuren haalde ik direct de website offline.

Overigens: Mijn mentor had een aantal dagen daarvoor gezegd dat het niet handig was dat ik bezig was met Eduvijf, dat bleek later een waarschuwing te zijn voordat ik geschorst zou worden. Dit zag ik niet als een waarschuwing, maar als advies. Hier heb ik dus niks mee gedaan omdat ik het probleem van een parodie niet zag.

Hier de prachtige brief die mijn ouders kregen:

De brief die mijn ouders van de school kregen over de schorsing.

Maar klopte het wel dat het strafbaar zou zijn? Plagiaat, auteursrechtenschending en laster? Plagiaat is het niet, want ik heb niet de website helemaal gekopieerd. Ik ging op wat onderzoek uit en kwam er al snel achter dat het onzin was. Er is namelijk geen sprake van auteursrechtenschending wanneer het gaat om een parodie en laster is het al helemaal niet.

Zie Artikel 18b van de Auteurswet:

Artikel 18b

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.
Bron: Auteurswet

Hier artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht over smaad en laster:

Artikel 261

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
Bron: Wetboek van Strafrecht

Overduidelijk dat hier geen sprake is van auteursrechtenschending en/of laster. Gezien er geen sprake is van en strafbaar feit is het ook nog eens strafbaar om aangifte te doen volgens artikel 188 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 188

Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Bron: Wetboek van Strafrecht

Aangifte is overigens nog niet gedaan, zal ook zeker niet gebeuren.

Het is vandaag 224 januari.